2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

 

89. §(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles.
11/2004. (II. 13.) GKM rendelet
a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról
(Kivonat)
7. §(2) A karbantartást és a kapcsolódó ellenőrzést bizonylatolt (jegyzőkönyvezett) formában kell végezni.
 
(A karbantartó által végzett munkákat fel kell tüntetni az átadott számlán, munkalapon – mit végzett – és a javítás /karbantartás időpontját, valamint azt, hogy ki végezte a munkát)
 
A 19/2012 (VII.20) NGM rendelet alapján a fogyasztói berendezéseket 5 évente, a csatlakozó vezetékeket 10 évente kell ellenőriztetni. A jegyzőkönyvet a következő felülvizsgálatot követően 30 napig meg kell őrizni.

Az elvégzett felülvizsgálatokról a jegyzőkönyvet a fogyasztói engedélyesnek is meg kell küldeni.(Gázszolgáltató)
 
 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez
 
38. §(2) A telekhatáron (épületen) belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó - a felhasználó költségére - intézkedéseket tesz, de a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása az ingatlantulajdonos (vagyonkezelő) kötelezettsége és költsége,
 
39. § (1) A földgázelosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.
 
(2) A szolgáltatást a földgázelosztó a GET 78. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl szünetelteti, ha a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések külön jogszabályban meghatározottellenőrzésének elvégzését igazoló dokumentumot a felhasználó nem tudja a földgázelosztó kérésére felmutatni.

A
Kéményseprő közszolgáltatónak az éves ellenőrzése során a felülvizsgálati jegyzőkönyvet be kell mutatni.

A berendezések, készülékek éves (kötelező) karbantartása
NEM helyettesíti a felülvizsgálati jegyzőkönyvet.
 
GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK
LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (GMBSZ 2012 )
 
6.1. Üzemeltetés
 
……köteles a csatlakozó vezetéket és a felhasználói berendezést:
  • Rendeltetésszerűen üzemeltetni
  • …..
  • Műszaki biztonsági szempontból időszakonként felülvizsgáltatni (a 19/2012 (VII.20) NGM rend.szabályozza)
 
A felhasználó, fogyasztó, által kezdeményezett 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat.
 
A földgázelosztó a már üzembe helyezett csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezés üzemét részben vagy egészében letilthatja: …ha az ellenőrzést nem teszi lehetővé. (az illetékes jegyzőnél szabálysértési eljárást kötelező indítani)
 
Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés törvényben előírt időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésének személyi feltétele:
  1. a gázszerelők nyilvántartásáról szóló rendeletben előírt képzettség
  2. és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által vizsgakötelesen kiállított, az adott műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésére jogosító igazolvány.
 
Törvényben előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat
A műszaki biztonsági felülvizsgálatot a fogyasztó megrendelésére az arra jogosult vállalkozó a 19/2012 (VII.20) NGM rendelet melléklete szerinti tartalmi elemeknek megfelelő jegyzőkönyv szerint köteles elvégezni és dokumentálni.
 
Ezen belül:
 
A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételeit befolyásoló, az üzemi körülmények megváltoztatása(nyílászáró csere vagy javítás, átalakítás, elszívó berendezés létesítése stb.) csak tervezői felülvizsgálatot követően történhet.
 
 
A fenti előírások a PB gáz felhasználókra is vonatkoznak!
 
2013.január hó
 
Kormos László
Gáz műszaki-biztonsági felülvizsgáló, minősítő