Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A gázellátó rendszer részeként a telekhatáron belüli vezetékrendszer rendszeres, időszakonkénti ellenőrzése és karbantartása teszi lehetővé azt, hogy Önök a lehető legnagyobb biztonsággal használhassák gázvezetékeiket és gázkészülékeiket.

A gázkészülékek karbantartási munkáinak elvégzését, felülvizsgálatát, vagyis a gázfogyasztó törvényi kötelezettségének teljesítését jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A 19/2012.(VII.20) NGM rendelet szerint az 1981előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozó vezeték felülvizsgálatát 2013 dec. 31.-ig el kell végezni. A vizsgálat elvégeztetését azért javaslom mielőbb megrendelni és elvégeztetni, mert amennyiben valamilyen javítás szükséges a gázrendszeren, legyen elegendő idő a szükséges javítások elvégeztetésére is (még a fűtési szezon kezdete előtt).

A 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet – a (gáz) Törvény végrehajtási rendelete – még az alábbiakat rögzíti:

  1. Mell. 39.§(1) a földgázelosztó az élet és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.
  2. Mell. 39.§ (2) ... a földgázelosztó a szolgáltatást szüneteltetheti, ha az ellenőrzés elvégzését igazoló dokumentumot a felhasználó nem tudja a földgázelosztó kérésére felmutatni.

 

Mint a Magyar Épületgépészek Szövetségének minősített felülvizsgáló tagja a műszaki –biztonsági felülvizsgálatot a GMBSZ 2012 előírásai szerint végzem el.

A felülvizsgálatról a rendeletben rögzített tartalmú jegyzőkönyvet állítom ki, mely tartalmazza mindazon teendőket, melyeket az élet- és vagyonbiztonság érdekében a gázkészülékek üzemeltetőinek, (a lakás tulajdonosának, bérlőjének), illetve a közös vezetékek, berendezések tekintetében a Közös Képviselőnek esetleg el kell végeztetniük (amennyiben az a felülvizsgálat alapján szükséges) a biztonságos további használat érdekében.

 

Ezen kötelezettségének segítése érdekében, naponta 8-17 óra között a +36-30-22-22-969 telefonszámon elérhető vagyok, ahol a felülvizsgálat elvégzésével kapcsolatban felvilágosítást adok, illetve a felülvizsgálatot is meg lehet rendelni.

Egyéb elérhetőségem 8-17 óra között: 06-26-342-111; illetve a www.multiflex.hu. honlapon is részletesen tájékozódhat.

Ön és a szomszédjai biztonságának érdekében javaslom, hogy a felülvizsgálatot végeztesse el mielőbb.

2013. január


 

Kormos László
Gáz műszaki-biztonsági felülvizsgáló, minősítő